CDVN - Liên Lạc

Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam Mississauga

Liên Lạc Giới Thiệu Ngôn Ngữ Chương Trình Trang Chính

Thông Tin Liên Lạc:

Địa chỉ: 600 Lakeshore Road East. Mississauga, ON, L5G 1J4
Điện thoại: (905) 891-3825
Số Fax: (905) 891-5116
E-mail: vccmis01@rogers.com
Giờ làm việc: Thứ hai đến Thứ sáu từ 8 giờ 30 sáng đến 4:00 chiềuQuản Lý Chương Trình/ Giám Đốc Điều Hành
Kim Lê
Điện thoai: (905) 891 3825 ext. 102Thành Viên Thường Trực
Thành Viên Của Quốc Hội Của Mississauga-Lakeshore - Ông Sven Spengemann


Bình Luận và Đóng Góp

Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Góp ý:
 [TRỞ LẠI ĐẦU TRANG]