Thông Tin Liên Lạc

Địa chỉ: 600 Lakeshore Road East. Mississauga, ON, L5G 1J4
Điện thoại: (905) 891-3825
Số Fax: (905) 891-5116
E-mail: vccmis01@rogers.com
Giờ làm việc: Thứ hai đến Thứ sáu từ 8 giờ 30 sáng đến 4:00 chiềuQuản Lý Chương Trình/ Giám Đốc Điều Hành

Kim Le
Điện thoai: (905) 891-3825 ext. 102

Thành Viên Thường Trực

Ông Sven Spengemann - Thành Viên Của Quốc Hội Của Mississauga-Lakeshore

Bình Luận và Đóng Góp

Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Góp ý: