Thông tin về việc Trung Tâm mở cửa lại

Trung Tâm Cộng Ðồng Mississauga đã mở cửa lại! Do đại dịch COVID-19, chúng tôi chỉ phục vụ theo hẹn.

Xin váo bên dưới trang này để xem cách làm hẹn và liên hệ với chúng tôi. Xin nhớ đeo khẩu trang khi đến. Trung tâm có các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng và có kiểm tra nhiệt độ tại chỗ.

Các lớp tiếng Anh giành cho người mới đến sẽ hoat động trở lại tùy thuộc vào lệnh của sờ y tế Public Health Ontario.

Cảm ơn sự hợp tác của quý vị và hy vọng sẽ gặp lại tất cả trong thời gian sớm nhất có thể.

NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH SẮP ĐẾN

Sinh Hoạt Ngoài Trời Thường Niên - Do COVID-19, buổi sinh hoạt ngoài trời của Trung Tâm Cộng Ðồng Mississauga sẽ hoãn lại đến tháng 7/2022.

Cuộc thi tuyển chọn tài năng -  Do COVID-19, chương trình thi tuyển chọn tài năng sẽ hoãn lại đến tháng 8/2022.

Do COVID-19, chương trình tham gia chống kỳ thị chủng tộc chung với cảnh sát vùng Peel sẽ hoãn lại đến tháng 6/2022.

Những hoạt động của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam Mississauga


Xin bấm vào đây để đọc bài báo về sinh hoạt ngoài trời của năm 2019


Xin bấm vào đây để đọc bài báo về những sinh hoạt ở Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam.